Neurofilosofía

neurofilosofia

Neurofilosofía

Tambien puede usar
las teclas del teclado
y
para navegar

«Aquí convergen innovadores conceptos, ideas y relatos que exploran los ámbitos filosóficos, tecnológicos y científicos»

Sumérgete en profundas reflexiones, investigaciones reveladoras, ponencias, desayunos filosóficos empresariales y relatos novelados. Prepárate para una experiencia que te invitará a reflexionar, inspirarte y cuestionar el mundo que te rodea. 

Última publicación: EUROPA post-1984

EP Plenary session – General view of the hemicycle in Strasbourg

Labuan Bajo, Komodo, Islands, Le Pirate, Bali, Jakarta.

Traveling with myself.

INDONESIA. Arturo Gradolí, 2023

05/2023

Presentació del llibre HISTÒRIA DEL GURUGÚ. Fòrum Catarroja 28.04.2023

Presentació del llibre HISTÒRIA DEL GURUGÚ

04/2023

Galapagos (San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela), Guayaquil, Quito.

Traveling with myself.

GALAPAGOS – ECUADOR. Arturo Gradolí, 2022

04/2022

Hawaii prohibeix les cremes solars: oxibenzona i platges mortes

06/2018 1 Comment

L’Acord de París sobre el canvi climàtic promou un desenvolupament amb baixes emissions de CO2 i una reducció d’agents químics contaminants, la qual cosa és totalment necessària i urgent si realment volem protegir la vida humana, la salut i el medi natural. No obstant això, pot passar que centrar l’atenció d’alguns problemes mediambientals únicament en les emissions de CO2 ens porta, de vegades, abordar les solucions des d’un enfocament esbiaixat. És el cas de l’extinció del 20% dels coralls marins als mars del planeta, atribuïda erròniament per alguns experts al canvi climàtic antropogènic.

L’oxibenzona i els coralls

Estudis científics realitzats per experts independents, és a dir, no finançats pels interessos comercials de les grans corporacions dels sectors químics i de la cosmètica, com ara l’estudi sobre els efectes toxicopatològics del filtre solar UV oxibenzona, constaten que els mesuraments de la presència d’oxibenzona als esculls de corall de les zones costaneres habitades o amb presència constant de turistes a les Illes Verges i Hawaii, van detectar concentracions 12 vegades superiors a les suficients perquè es produïra el blanqueig i la mort dels coralls. El radi d’acció d’un sol banyista portador d’oxibenzona a la pell arriba almenys als 150 metres, i això va portar a la prohibició de les cremes «protectores» solars en llocs com els ecoparcs marins de Mèxic.

(más…)

 

2018 Sri Lanka. Colombo, Kandy, Ella, Sigiriya, Lion’s Rock, Badulla, Trincomalee, Pigeon Island, Anuradhapura, Kalpitiya…

Traveling with myself.

SRI LANKA, Arturo Gradolí, 2018

06/2018

Neuroeconomía y el «homo neuroeconomicus»

01/2013

Neuroeconomia resumen pdf

dinero1. Introducción
2. Neurociencias
3. Neurofilosofía
4. «Homo economicus»
5.  Teoría de los juegos en economía
6. Neurodeterminismo y neurocompatibilismo
7. Instintos y emociones
8. Neuroeconomía

 

  1. Introducción

Este estudio tiene como objetivo la divulgación y explicación de las nociones básicas sobre neuroeconomía: reciente disciplina científica que estudia los comportamientos humanos económicos haciendo uso de las técnicas de la neurociencia cognitiva, tales como las neuroimágenes funcionales. 

Un rodeo descriptivo por los conceptos de neurociencia, neurofilosofía, «homo economicus», neurodetermismo, emociones y las teorías de juegos utilizados por los investigadores en economía, servirán de soporte intuitivo para comprender qué es esta nueva disciplina. 

Aprovecho para introducir mi hipótesis del «homo neuroeconomicus» de carácter neurocompatibilista, que a mi entender, complementa la tesis de Herbert Simon y su definición de  «hombre de racionalidad limitada».

(más…)